Odborné prehliadky a odborné skúšky OPaOS VTZ elektrických bez obmedzenia napätia

  • Revízie transformačných staníc VN, prípojok VN
  • Revízie elek. zariadení NN, inštalácií, rozvodov, prípojok a bleskozvodov
  • Revízie elektrických strojov
  • Revízie elektrického ručného náradia
  • Termovízia