Odborné prehliadky a odborné skúšky OPaOS VTZ elektrických bez obmedzenia napätia

  • Revízie transformačných staníc VN, prípojok VN
  • Revízie elek. zariadení NN, inštalácií, rozvodov, prípojok a bleskozvodov
  • Revízie elektrických strojov
  • Revízie elektrického ručného náradia
  • Termovízia
  • Pravidelne revízie elek. náradia a spotrebičov v zmysle STN 33 1600:1996 a STN 33 1610:2011
  • Meranie izolačného odporu podláh a stien STN 33 2030:1984, STN 34 1382:1988, STN EN 61340-4-1:2004
  • Revízie zdravotníckych elektrických prístrojov v zmysle STN EN 62353: 2015
  • Pravidelný servis a údržba trafostaníc VN