Projektové práce

  • Projekty elek. zariadení NN/VN pre územné konanie a stavebné povolenie
  • Projekty elektroinštalácii a bleskozvodov rodinných domov a prípojky NN
  • Projekty elektroinštalácii a bleskozvodov administratívnych, priemyselných a iných stavieb
  • Projekty kioskových, stožiarových a ďalších trafostaníc vrátane VN prípojok

projekt-01